Privacy Policy

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Dystrybutor produktów ishga odnosi się do Ramsay&Co Natalia Gogolinski ul. Kasztanowa 2, 05-530, Obręb..

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny wśród wielu jej zastosowań.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Usługa dotyczy sprzedaży produktów kosmetycznych.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

Zewnętrzna Usługa Mediów Społecznościowych odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odnosi się do ishga Skincare, dostępnej na www.ishga.com

Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane personalne:

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres
 • Województwo
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Dane użytkowania 

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Informacje z zewnętrznych serwisów mediów społecznościowych

Firma umożliwia założenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych usług mediów społecznościowych:

 • Google
 • Facebook 
 • Twitter 

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem zewnętrznej usługi mediów społecznościowych lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z Twoim kontem w zewnętrznej usłudze mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, twoje działania lub Twoja lista kontaktów powiązana z tym kontem. Możesz również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Twojej zewnętrznej usługi mediów społecznościowych.

Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Firmie pozwolenia na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych usług. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki Cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.

Flashowe pliki cookieNiektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnalizatory sieci Web (określane również jako przezroczyste gify, znaczniki pikselowe i jednopikselowe gify), które umożliwiają Firmie, na przykład, zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki strony (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

Niezbędne/niezbędne pliki cookie

Typ: sesyjne pliki cookie

Administrowany przez: pl.ishga.com

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: pl.ishga.com

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookies

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: pl.ishga.com

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny. Aby uzyskać więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i Twoich wyborach dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Ltd. („Google”).

Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, który jest przechowywany na Twoim komputerze i umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie ustawione przez Google Analytics do celów pomiarowych to własne pliki cookie, co oznacza, że ​​wartości plików cookie podmiotów danych będą różne dla każdego klienta (tj. nie ma jednego identyfikatora pliku cookie Google Analytics, który jest używany we wszystkich witrynach korzystających z Google Analytics). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystywać do ulepszania naszego Serwisu dla naszych użytkowników. Dodatkowo uzyskujemy informacje o funkcjonalności naszego serwisu.

 Facebook Pixel

Ta strona korzysta z „Facebook Pixel” sieci społecznościowej „Facebook” w następujących celach:
 • Facebook (strona internetowa) Niestandardowi odbiorcy

Używamy piksela Facebooka do celów remarketingowych, aby móc ponownie skontaktować się z Tobą w ciągu 180 dni. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach („Reklamy na Facebooku”) użytkownikom witryny, gdy odwiedzają oni serwis społecznościowy „Facebook” lub inne witryny internetowe również za pomocą tego narzędzia. W ten sposób realizujemy zainteresowanie wyświetlaniem reklam, które Cię interesują, aby nasza strona internetowa lub oferty były dla Ciebie bardziej interesujące.

 • Konwersja na Facebooku

Za pomocą Piksela Facebooka możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookie wymagających Twojej zgody. Dzięki integracji piksela Facebooka Facebook otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią stronę internetową naszej oferty internetowej lub kliknąłeś reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta.

Przetwarzanie tych danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki danych Facebooka. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka i jego funkcjonalności można również znaleźć w obszarze pomocy Facebooka.

 Google Ads

Korzystamy z usług Google Ads. Materiały reklamowe dostarczane są przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Servers”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, za pomocą których można mierzyć pewne parametry do pomiaru sukcesu, takie jak wstawianie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu. Te pliki cookie zwykle wygasają po 30 dniach i nie mają na celu osobistej identyfikacji. W przypadku tego pliku cookie unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (oznaczenie, że użytkownik nie chce już być adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analizy.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych:

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • W celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, w tym monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • W celu zarządzania Twoim Kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, z których możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które nabyłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas. W przypadku przeniesienia działalności: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w którym posiadane przez Nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszego Serwisu znajdują się wśród przekazywanych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, aby się z Tobą skontaktować.
 • W przypadku przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne podmioty zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną z nami kontrolą.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem Serwisu mediów społecznościowych innej firmy, Twoje kontakty w Serwisie mediów społecznościowych innej firmy mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoichdanych osobowych:

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas. 

Ujawnianie Twoich danych osobowych 

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnić obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne nadużycia w związku z Usługą ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną


Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami.

Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów. Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

mail: kontakt@ishga.pl

tel: 533863030, 698674179

Search