Quality Assured

Polityką jakości Hebridean Spa Sp. z oo jest dostarczanie produktów i usług, które konsekwentnie zaspokajają potrzeby i oczekiwania klientów. Firma ma nadzieję, że poprzez przyjęcie tej polityki zawsze będzie dążyć do zapewnienia pozytywnych doświadczeń klienta.

Ten poziom jakości osiągany jest poprzez przyjęcie systemu zarządzania jakością, który odzwierciedla kompetencje spółki wobec obecnych klientów, potencjalnych klientów i niezależnych organów audytowych.

W realizację tej polityki zaangażowany jest cały nasz personel, który indywidualnie odpowiada za jakość swojej pracy, co skutkuje ciągłym podnoszeniem jakości wytwarzanego produktu. Aby osiągnąć standard CERTYFIKACJI ORGANICZNEJ, firma musiała wykazać, iż wszystkie aspekty jej działalności prowadzone są w sposób zrównoważony i  przyjazny dla środowiska.

Aby spełnić normę ORGANIC, firma musiała również wykazać, że zasady Analizy Zagrożeń (HACCP) i Dobrej Praktyki Operacyjnej są stosowane na wszystkich etapach swojej działalności, od zbioru, poprzez przetwarzanie, pakowanie i wysyłkę. Firma musiała również wykazać, że na każdym etapie swojej działalności wdraża rygorystyczne kontrole jakości, które spełniają standardy obecnie uznawane za międzynarodowe „dobre praktyki” i utrzymują bezpieczeństwo oraz specyfikację produktów. 

Wszystkie wytwarzane produkty są produkowane zgodnie ze standardem jakości i są również regularnie testowane (mikrobiologicznie i chemicznie), aby zapewnić zgodność ze standardami branżowymi.

Żaden z naszych produktów ani składników nie jest testowany na zwierzętach.

Search